De Naturij - Kinderboerderij/natuur- en milieucentrum

NME-centrum

Het Natuurcentrum te Drachten is het Natuur- Milieu- en Educatiecentrum (NME) voor de gemeenten Opsterland en Smallingerland. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met de natuur. Dit kan binnen, maar in elk geval eenmaal per jaar ook buiten in de vorm van veldwerk.

Voor meer informatie: www.nmenaturij.nl