De Naturij - Kinderboerderij/natuur- en milieucentrum

Schenking

Schenken met belastingvoordeel

Wat kunt u doen voor De Naturij? Natuurlijk kunt u langskomen, met het kopen van een entreekaartje of een abonnement helpt u ons al enorm! Maar u kunt ons nog meer steunen, bijvoorbeeld door het doen van een gift. 

 

Er zijn twee soorten giften:
- een gewone (eenmalige) gift
- een periodieke gift

 

Beide soorten giften zijn aftrekbaar van de belasting, wanneer het goede doel een ANBI-nummer (algemeen nut beogende instelling) heeft. Dus wanneer u De Naturij een mooi bedrag schenkt, krijgt u een deel daarvan terug via de belasting!

 

       

 

Hoe werkt het schenken met belastingvoordeel bij een gewone gift?

Een eenmalige gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0305 1070 62 t.n.v. Stichting De Naturij te Drachten. Alle donaties, groot of klein, zijn van harte welkom!

Een gewone gift is aftrekbaar van de belasting, wanneer het tussen de 1% en 10% van uw drempelinkomen ligt, met een minimum van € 60,-. Dus als u en uw fiscaal partner een jaarinkomen hebben van € 35.000,- kunt u een gift tussen de € 350,-  en € 3.500,- van de belasting aftrekken. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

 

Hoe werkt het schenken met belastingvoordeel bij een periodieke schenking?

Een periodieke schenking is een structurele schenking van vijf jaar of meer. U schenkt dan bijvoorbeeld eens per jaar een vast bedrag aan De Naturij. Het doen van een periodieke schenking heeft een voordeel ten opzichte van een eenmalige gift. U mag geven zoveel als u kunt missen, bij een periodieke schenking geldt geen drempelinkomen of een minimaal of maximaal aftrekbaar bedrag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Tot 2014 kon u een gift aan een ANBI alleen van de belasting aftrekken wanneer u deze had vastgelegd bij de notaris. Maar sinds 2014 hoeft dit niet meer. Vanaf heden kunt u de gift vastleggen via een notaris of via een schriftelijke overeenkomst met kinderboerderij De Naturij zelf. U kunt hiervoor zelf het formulier invullen en opsturen naar de Naturij. U kunt het formulier aanvragen bij de bedrijfsleider van De Naturij Wytze Knijpstra. Dit kan per telefoon.

Tel.: 0512-517744