De Naturij - Kinderboerderij/natuur- en milieucentrum

Nalatenschap

Legaten en nalatenschap

Goede doelen, zoals De Naturij, krijgen steeds vaker donaties uit testamenten. Hier zijn we enorm dankbaar voor. Wij hebben als kinderboerderij een maatschappelijk functie in de omgeving. Donaties uit nalatenschappen dragen hier aan bij.

 

Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen en schulden dat een overleden persoon achterlaat. De manier waarop de nalatenschap wordt verdeeld, staat beschreven in de wet (het wettelijk erfrecht) of in een testament (het testamentair erfrecht).

 

Waarom schenken aan De Naturij?

De Naturij is een ANBI (algemeen nut beoogde instelling).De erfwet in Nederland is zo geregeld dat een ANBI géén erfbelasting hoeft te betalen over uw erfenis. De deel van de erfenis dat u schenkt aan De Naturij komt dus 100% ten goede aan De Naturij, er hoeft geen geld afgedragen te worden aan de belastingdienst.

 

Hoe kunt u De Naturij (een deel van) uw erfenis schenken?

Als de overledene geen testament heeft opgesteld, geldt voor de verdeling van de nalatenschap het wettelijk erfrecht. Om geld of bezittingen na te laten aan Stichting De Naturij, dient de overledene de organisatie op te hebben genomen in zijn of haar testament.

Er zijn twee manieren om iets na te laten aan De Naturij. De eerste mogelijkheid is dat u De Naturij in uw testament laat zetten als reguliere erfgenaam, waarna het erven voor de stichting op dezelfde manier gaat als voor iedere andere erfgenaam. De tweede mogelijkheid, is dat De Naturij uw legaat krijgt.

Bij een reguliere erfenis, krijgen erfgenamen ieder eenzelfde deel van de erfenis. Bij een legaat krijgt een bepaald persoon of organisatie een vaststaand bedrag of vaststaand deel van de erfenis. De overledene legt dan in het testament vast hoeveel hij of zij aan De Naturij wil nalaten.

 

Wilt u meer weten?

Bent u geïnspireerd geraakt en overweegt u ons op te nemen in uw testament? Of wilt u gewoon meer weten of dit onderwerp? Neem dan contact op met de bedrijfsleider van de Kinderboerderij de Naturij.

Wytze Knijpstra
Telefoon: 0512 - 51 77 44